รุดหน้า “โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ส. “จังหวัดน่าน

 

IMG_7912 IMG_7931   IMG_7904 IMG_7925

IMG_7926 IMG_7992  IMG_8076  IMG_8042

IMG_8096  IMG_7991  IMG_7974 Copy of IMG_7785

             สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้ดำเนิน“โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ช.พ.ส.”เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.และ สมาชิกในจังหวัดน่าน โดยมี ดร.ทองอยู่  แก้วไทรฮะ ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.มาเป็นประธานเปิดการประชุม โครงการดังกล่าว  ณ โรงแรมเทวราช  อ.เมืองน่าน จ.น่าน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้มี นายสำเร็จ  แก้วกระจ่าง กรรมการช.พ.ค .นายอานนท์  สุขภาคกิจ  กรรมการ ช.พ.ส. ให้เกียรติบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าประชุม ทั้งนี้ มี นางคุณาภรณ์ มินทร   นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญรักษาการแทนผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดน่านและ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ                                    ดร.ทองอยู่  แก้วไทรฮะ ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ได้กล่าวว่า  “โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ส.ที่สำนักงานจัดขึ้นนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกคน จะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน  ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.และนำสิ่งที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ ไปสื่อสารหรือส่งต่อ ข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ของ ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ต่อไป”พร้อมกันนี้ยังได้ตอบข้อสงสัยของสมาชิกเกี่ยวกับความเข้าใจผิดเรื่องหนึ่งว่า “จากกรณีที่   มีสมาชิกสงสัยเรื่องหนึ่งว่า “จากกรณีที่มีสมาชิกสงสัยเรื่องเงินที่กรรมการหรือผู้บริหารบางบางท่านได้นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ทำให้สมาชิกหลายคน สงสัยว่าเงินส่วนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเงินที่ทางกรรมการหรือทางผู้บริหารชุดเก่านำไปลงทุน เงินเหล่านั้นเป็นคนละส่วนกัน เงินค่าสงเคราห์รายศพนั้น เราได้จากสมาชิก ไม่เกี่ยวกัน แต่อย่างใดและหากได้รับข้อมูลที่มาจากแหล่งต่าง ๆ แล้วแน่ใจขอให้สอบถามจาก สกสค.ส่วนกลาง หรือสกสค.จังหวัด หากไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้มานั้นถูกหรือไม่เพราะบางครั้งอาจเป็นข้อมูลในทางลบ แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สกสค.ได้ จึงอยากฝากให้ทุกคนช่วยกรองข่าวสารที่ได้มาก่อนเป็นการดีที่สุด  ส่วนอีกเรื่องที่อยากฝากไว้คือเรื่อง โครงการลดภาระเงินกู้ของธนาคารออมสินซึ่งคาดว่ากลางเดือนมิถุนายนนี้ จะเริ่มดำเนินการได้ โดยคุณสมบัติหลัก  ของผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปี แต่ไม่เกิน 75 ปี และจะต้องเป็นผู้กู้ที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ หรือเคยผิดนัดแต่มาชำระหนี้ที่ค้างแล้วซึ่งรายละเอียดเบื้องต้นธนาคารออมสินได้เตรียมไว้แล้วก็ขอให้ผู้ที่สนใจโครงการนี้รำฟังข่าว และหากมีโครงการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก สกสค.ยินดีสนับสนุนอย่างไรเสีย สกสค.จะพยายามดำเนินการติดต่อกับสถาบันการเงินต่างๆเพื่อเจรจาลดภาระต่าง ๆ ให้กับสมาชิกในขณะเดียวกันตัวสมาชิกเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องปรับเปลี่ยนและมีวินัยในการใช้จ่ายที่รัดกุมขึ้น บริหารจัดการให้ดีไม่เช่นนั้นจากการช่วยลดภาระ จะกลายเป็นเพิ่มภาระให้กับตัวท่านแหละที่ผมห่วง”