ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในพระชนมายุครบ 65 พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

S__13410921 S__13410867S__13410585S__13410920S__13410763S__13410866S__13410852S__13410772S__13410912S__13410761

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 คณะพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดิทรเทพวรางกูร เนื่องในพระชนมายุครบ 65 พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญและร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์