ร่วมงานการคัดเลือกสถานศึกษา

IMG_0763 IMG_0766 IMG_0765 IMG_0768 IMG_0767

IMG_0758IMG_0770 IMG_0759 IMG_0760 IMG_0764

ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน นายวรพล  ผลคำ ได้ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกสถานศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำลัด ตำบลสถาน อ.นาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับภาคเหนือ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560