ร่วมงานฌาปณกิจศพ อ.นาน้อย

IMG_1249   IMG_1252  IMG_1257

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน เดินทางไปร่วมฌาปณกิจศพ นางนา อินแสง ณ สุสานบ้านเชตวัน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน