ร่วมโครงการบันทึกข้อตกลง (MOU)

 

IMG_7727

IMG_7661 IMG_7686

สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
ว่าด้วยความร่วมมือตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้วยการออกกำลังกาย
“ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค”