วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.จำนวนเงิน 200,000 บาท และมอบเงินค่าบำเพ็ญกุศลศพให้กับทายาท สมาชิก ช.พ.ค. รายนางพัชนีย์ จิตรวงศ์นันท์ สมาชิก ช.พ.ค.สังกัดข้าราชการครูบำนาญเทศบาลเมืองน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

15