วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.น่าน (ท่านสมศักดิ์ ชอบทำดี) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) และสรงน้ำพระพฤหัสบดีเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

45