วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิกราย นางทัศนีย์ สิทธิวัง สมาชิก ช.พ.ส.สังกัดสมทบนอกประจำการ อ.เวียงสา จ.น่าน

21