วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิกราย นายพีชพงศ์ พิทักษ์ สังกัดโรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมืองน่าน จ.น่าน

33