เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.น่าน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิกรายนางคำดี พัฒนพรหม เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ส. 74597 สังกัดบำนาญ สพป.น่านเขต 2 อ.เชียงกลาง จ.น่าน

83