วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.น่านมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิกรายนายเฉลียว ก้อนแก้ว สังกัดบำนาญสพป.น่านเขต 1 อ.เมืองน่าน จ.น่าน

104