เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะนิเทศและติดตามผลโครงการครูช่วยครู กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จ.น่าน เพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติการนิเทศและติดตามผลให้ครูที่ป่วยและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จำนวน 47 คนในจังหวัดน่าน

90