วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิกราย นางบัวเขียว พูลสุข สมาชิก ช.พ.ส.สังกัดบำนาญเขต 1อ.เมืองน่าน จ.น่าน

20