วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.30น.นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จ.น่าน ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน

36