วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

69