วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน เป็นประธานในประชุมคณะกรรมการคัดกรอง คัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 และเวลา 15.00 น.ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน

76