วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.น่าน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิกรายนางกุหลาบ ปัญจะจอม เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ค. 939180 สังกัดเทศบาลตำบลยอด อ.สองแคว จ.น่าน

135