วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิกรายนายภาณุรักษ์ ทองสุข สมาชิก ช.พ.ส.สังกัดอบต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน

52