วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น.นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ได้ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่และอัตราจ้าง เพื่อเตรียมการทั้งสรุปทบทวน ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน งานภารกิจประจำและงานนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน การพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมในการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้มีประสิทธิภาพให้บรรลุเป้าหมายของการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดน่านต่อไป

117