วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้กับทายาท สมาชิกรายนายพินิจ รัตน์น้ำหิน สมาชิก ช.พ.ส. สังกัด บำนาญ สพป.น่านเขต 1 อ.นาน้อย จ.น่าน

38