วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.น่าน มอบหมายให้นางสายฝน เอมสอาด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.จำนวนเงิน 200,000 บาท มอบพวงหรีดเคารพศพ และมอบเงินค่าบำเพ็ญกุศลศพให้กับทายาท สมาชิกรายนายชูศักดิ์ เวฬุริยพงศ์ สมาชิก ช.พ.ค.สังกัดบำนาญ สพป.น่านเขต 1อ.นาน้อย จ.น่าน

73