เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.น่าน ประชุมครูจิตอาสาในโครงการครูช่วยครู กิจกรรม ครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน

85