วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิกรายนางถนอม ปันนิตามัย สมาชิก ช.พ.ค. สังกัดบำนาญ สพป.น่านเขต 1 อ.เมืองน่าน จ.น่าน

39