วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน

106