วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.น่าน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิกราย นางอำพรรณ วงศ์สุดดี เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ส. 25452 สังกัดวิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

77