วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.น่าน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.จำนวนเงิน 200,000 บาท มอบพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าบำเพ็ญกุศลศพให้กับทายาทสมาชิก รายนายพนุช ศรีรัตน์ เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ค.1180082 สังกัดสมทบนอกประจำการ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

94