วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ได้ใช้เงินส่วนตัวจำนวน 1,000 บาท สนับสนุนบัตรชมงานการกุศล กิจกรรม ”มวยไทย ศึกวันธงไชยมหามงคล” ของสมาคมครู ผู้ปกครองนักเรียน และศิษย์เก่าโรงเรียนนันทบุรีวิทยา เพื่อจัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 และสนับสนุนกิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬามวยไทย ปันจักสีลัต ฟุตบอล เปตอง ของโรงเรียนในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 มวยเริ่มชกตั้งแต่เวลา 19.00น. เป็นต้นไป

31