วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564

34