วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30น.นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน

67