วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสายฝน เอมสอาด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.จำนวนเงิน 100,000 บาท มอบพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าบำเพ็ญกุศลศพให้กับทายาทสมาชิกรายนางเครือวัลย์ ศรีสุขคำ เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ส.32187 สังกัดบำนาญ สพป.น่านเขต 1 อ.ภูเพียง จ.น่าน

93