มอบรางวัลพระพฤหัสบดีและประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน มอบรางวัล                               “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.2563 และประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2564                                                                      ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน

โดยรายชื่อครูที่ได้รับรางวัล  “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2563 ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 คน ได้แก่

100024

1. นางสาวกนิษฐา   รัตน์น้ำหิน  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาน้อย

100028

2. นางแพรวไพลิน   ศศิทัตต์  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนนาน้อย

100026

3. นางจงจินต์   เหลาแตว   ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนจอมจันทร์วิทยา

100030

4. นายก้าวพารักษ   ชาวส้าน  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าวังผา

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล  “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2563 ประเภทผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา จำนวน 2 คน ดังนี้

100032

1. นางสาวชรัสนันท์  ตาชม  ตำแหน่ง ครูวิทยาลัยชุมชนน่าน

100034

2. นางสาวสุพรรณิการ์   สุทธหลวง  ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล  “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2563 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา

 จำนวน 2 คน ดังนี้

100036

1. นายนิวัฒน์  ไชยเลิศ  รองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 1

100038

2. ว่าที่ ร.ต.เกียรติศักดิ์  วงศ์รักไทย  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล  “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2563 ประเภทคุณูปการ จำนวน 1 คน ได้แก่

100040

1. นายนรินทร์  เหล่าอาริยะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

100059100058

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *