สนง.สกสค.จังหวัดน่าน ให้การต้อนรับผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดคนใหม่และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดน่าน

IMG_0280 IMG_0309 IMG_0334 IMG_0351 IMG_0340

IMG_0392IMG_0390 IMG_0379 IMG_0429 IMG_0436 IMG_0423 IMG_0478 IMG_0438 IMG_0504 IMG_0451

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มาให้การต้อนรับผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน อย่างเป็นทางการ หลังจากนั้น ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน (นายวรพล  ผลคำ ) ได้กล่าวขอบคุณ และพร้อมที่จะทำงานด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดน่านให้ดีที่สุด