สนง.สกสค.จังหวัดน่าน โดยศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดน่านจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

IMG_4313 IMG_4333 IMG_4346

IMG_4342 IMG_4344 IMG_4381IMG_4380 IMG_4399  IMG_4403IMG_4427 IMG_4442 IMG_4441IMG_4465IMG_4476 IMG_4505IMG_4467IMG_4459IMG_4469