“สมาชิก ช.พ.ค.ตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินกันอย่างคึกคัก”

เพื่อสิทธิ์ของสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน หรือ สอบถาม                                     โทร 054-716029-30  มือถือ 06-26040681

 

IMG_8140  IMG_8131  IMG_8136 IMG_8134