สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

IMG_1705

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน ได้มอบหรีดเคารพศพและเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท     ให้ทายาทนายยุทธ ธรรมราช สมาชิก ช.พ.ค.ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ตั้งศพบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดบ้านหนองม่วง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ทำการฌาปณกิจ ณ ป่าสุสานบ้านหนองม่วง ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จังหวัดน่าน