สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

IMG_2579     IMG_2576

ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่่าน ได้วางหรีดเคารพศพ อาจารย์ศิริพร  ณ น่าน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาวัดสวนตาล อ.เมือง จังหวัดน่าน พระราชทานศพ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น เมรุวัดสวนตาล