สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

2305                2294         2293

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน ได้วางหรีดเคารพศพ คุณพ่อสมจิต  ธนามี ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดท่าล้อ อ.ภูเพียง จ.น่าน  ฌาปนกิจ ณ วัดท่าล้อ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 น.