สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

IMG_1025

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 สมาชิก ช.พ.ส.นายประสิทธิ์  จิตรวงศนันท์คู่สมรสของ นางจันทร์สม  จิตรวงศนันท์   ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 133 หมู่ที่ 5 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จังหวัดน่าน จะทำการฌาปณกิจ ณ ป่าสุสานสบกอน วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.