สมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.สามารถตรวจสอบการชำระเงิน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.โดยกรอกเลขบัตรประชาชน

banner2NEW

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้พัฒนาระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูล ประวัติการชำระเงินและจัดพิมพ์ใบแทนการรับชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพของสมาชิก จากระบบแสดงข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ผ่านทางเว็ปไซต์ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (www.otep.go.th) หรือ www.otep-nan.go.th หากสมาชิกรายใดไม่สามารถเข้าระบบได้โปรดแจ้ง สนง.สกสค.จังหวัดน่าน โทร.054-716029-30