สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

IMG_2824                 IMG_2817

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน วางหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ส. ร.อ.บุญเรือง ชาวกัณหา คู่สมรสของ นางบุบผา  ชาวกัณหา ตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม ณ วัดสวนตาล ฌาปณกิจศพ ณ เมรุวัดสวนตาล อ.เมือง จ.น่าน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.