สมาชิก ช.พ.ส.เสียชีวิต

IMG_0826              IMG_0824

ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน (นายวรพล  พลคำ) วางหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ส. นางเบญจพร  ทาการ  ณ ศาลาวัดบุปผาราม