สวัสดีปีใหม่ 2560

IMG_0751 IMG_0755 IMG_0756

เริ่มต้นของการทำงานวันแรกของปี 2560 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ขอพรปีใหม่จากท่านผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน (นายวรพล  ผลคำ )