สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน มอบของที่ระลึกให้แด่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ

IMG_9775 IMG_9764 IMG_9745 IMG_9719IMG_9729 IMG_9723  IMG_9667  IMG_9733 IMG_9896

 

สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน โดย นางคุณาภรณ์ มินทร นักวิชาการสวัสดิภาพเชี่ยวชาญรักษาการแทนผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน ได้ร่วมงานมุฑิตาจิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ และมอบของที่ระลึก ให้แด่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ทุกสังกัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่านเขต 1 สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่านได้ส่งทางไปรษณีย์ไปให้ท่านตามที่อยู่เรียบร้อยแล้วค่ะ