เจ้าหน้าที่สกสค.จังหวัดน่าน ร่วมงานมุฑิตาจิตเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ

IMG_9145 IMG_9162IMG_9219

IMG_9266 IMG_9309 IMG_9336

สำนักงาน สกสค.จังหัดน่าน โดย ผอ.รักษาการแทน ได้พาคณะเจ้าหน้าที่สกสค.จังหวัดร่วมงานมุฑิตาจิตเจ้าหน้าที่ สกสค.ทั่วประเทศ ณ โรงแรมเดอร์ รีเจนชะอำบีช รีสอรท์ จังหวัดเพชรบุรี