เปิดให้บริการหอพัก สกสค.”ยุคใหม่”

 

D3C89gzIF9_1467169783

 หลังจากที่หอพัก สกสค.ได้ปิดให้บริการเพื่อปรับปรุงบัดนี้ หอพัก สกสค.พร้อมเปิดให้บริการแล้ว โดยจองห้องพักได้ที่ โทร 026546437 และ 0818350565 ตั้งแต่บัดนี้ โดยสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป