เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30น.นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน

87