เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.น่าน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.จำนวนเงิน 200,000 บาทและสมาชิก ช.พ.ส.จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิกราย นายไพโรจน์ บุญช่วง เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ค.216441เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ส.202446 สังกัดบำนาญ สพป.น่านเขต 1 อ.เมืองน่าน จ.น่าน

86