เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.น่าน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.จำนวนเงิน 200,000 บาท และได้เดินทางไปมอบพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าบำเพ็ญกุศลศพให้กับทายาทสมาชิกราย นายวานิช พุทธรักษ์ เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ค.1177784 ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ บ้านต้นดู่ฮ่าง ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

110