เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการครูช่วยครู กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จ.น่าน เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการครูช่วยครูกิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่ได้ออกเยี่ยมครูที่ป่วยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูที่ป่วยในจังหวัดน่าน จำนวน 47 ราย

109