เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ของท่าน ผอ.สพป. น่านเขต 1 นางสุพรรณิการ์ ผาลา และท่านรอง ผอ.สพป.น่านเขต 1 นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ ณ สำนักงาน สพป.น่านเขต 1

120